JKA Sweden ny logoLogo Japan Karate Association

Start JKA Sweden Japan Karate Association Karate-Do Kontakt Översikt
Styrelsen Målsättning Historik JKA SWEDEN Shotokan Symboler Black Belt Club

Sök

Visste du att...

Inom JKA Sweden är det vanligast att man graderar sig varje termin. Terminen är oftast på fyra månader.

JKA Sweden

Kort fakta om JKA SWEDEN

  • JKA Sweden, Japan Karate Association i Sverige, är en ideell organisation vars mål är att lära ut och sprida kunskap om Shotokan karate, världens största karatestil.
  • JKA Sweden grundades 1972, då under namnet Swedish Shotokan Association (SSA). Japan Karate Association Sweden är den enda organisation vilken har rätt att använda sig av namnet JKA i Sverige!
  • JKA Sweden ger den enskilde medlemmen i varje klubb tillgång till en Karate tradition som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden.
  • JKA Sweden är sedan 1973 utsedd av den internationella
    huvudorganisationen JKA World Federation, Japan, att representera Shotokan karate i Sverige.
  • JKA Sweden har idag 47 klubbar, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det pågår en ständig utbildning, idag har JKA Sweden sex instruktörer med mer än 30 år i karate, ett trettiotal med över 20 år och ett sextiotal med mer än tio års erfarenhet.
 

tsuba5